ZŠ a MŠ Jana Blahoslava
Kralice nad Oslavou

Historie a současnost

První škola – škola bratrská – byla založena roku 1580 českými bratry a pravděpodobné sídlo měla na tvrzi.  Kolem roku 1613 do ní docházely děti z různého sociálního prostředí a nejen z Kralic, ale i z jiných částí náměšťského panství. ​Zrušena byla po roce 1616.

Další, ale velmi kusé zprávy o školství v naší obci, pocházejí z dob třicetileté války.

Později, v důsledku tereziánských reforem, jejichž základem byl Všeobecný školní řád panovnice Marie Terezie z roku 1774, byla zřízena v Kralicích filiální škola při filiálním kostele sv. Martina, kde se dětem místních poddaných mělo dostat základního vzdělání vedle náboženství v tzv. triviu, tedy ve čtení, psaní a počtech. Triviální školy byly zřizovány o jedné či více třídách, s jedním nebo dvěma učiteli. Jaká byla škola v Kralicích, není známo, ale dá se předpokládat, že zde byla pouze jedna školní třída.

Až do roku 1793 chybí o škole záznamy. Před výstavbou školní budovy se vyučovalo v pronajaté místnosti jednoho z domů v obci.

V roce 1793 je znám jako učitel na kralické škole Václav Lichtenberg, poté Jan Stella, který vyučoval v čp. 39.

V roce 1819 byla postavena první jednotřídní škola a následně roku 1862 rozšířena na dvojtřídní. K roku 1819 se připomíná učitel Melichar Sázavský. Od roku 1832 - 1873 pak učitel Karel Svoboda.

V roce 1879 pak byla vystavěna nová dvojtřídní škola. V roce 1880 zde působil učitel František Blažek a podučitel František Horníček. 

V roce 1896 byla škola rozšířena na trojtřídní s 215 žáky.

V roce 1900 v místě působily dokonce i dvě ženy tzv. industriální učitelky. Celestýna Adamová (nar. 1863), která zde pracovala od roku 1883. a Barbora Vašková (nar. 1877), která ve škole nejen pracovala, ale i bydlela. Přítomen na škole byl i učitel Alois Němec (nar. 1875) vyučující od roku 1895. Všechno řídil pan řídící František Strnad (nar. 1869), který zde vyučoval od roku 1898.

V roce 1906 pak byla školní budova rozšířena dokonce na čtyřtřídní  s celkem 235 žáky, (i s přiškolenými z nedalekého Jakubova a Horních Lhotic).

Od 30. 8. 1987 je zahájen provoz mateřské školy v nově postavené budově na ulici V Zahradách 279. Do té doby fungovala mateřská škola v budově ZŠ.

Od roku 1988 je zřízena v budově ZŠ školní družina.

-------

Od 1. 1. 2003 je Základní škola a Mateřská škola Kralice nad Oslavou příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je obec Kralice nad Oslavou. 

Od 1. 9. 2014 nese škola nový název Základní škola a Mateřská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, po Janu Blahoslavovi.    

Základní škola jako příspěvková organizace tvoří odloučená pracoviště:

- mateřskou školu se svou jídelnou na ulici V Zahradách 279
- školní jídelnu v domě s pečovatelskou službou, DPS Pecenov 310,kde se stravují žáci ZŠ.)   

Vyučování probíhá jak v kmenových třídách vybavených interaktivními tabulemi, tak i v počítačové a jazykové učebně. 

Budova ZŠ  je vybavena interaktivními tabulemi ve všech třech třídách, výpočetní technikou v počítačové a jazykové učebně. Pro výuku tělesné výchovy je využívána cvičebna a menší školní hřiště vedle budovy školy. Součástí základní školy je školní družina.

Budova MŠ je vybavena interaktivní tabulí a novým moderním dětským nábytkem. Součástí MŠ je také školní kuchyň, kde se vaří nejen pro žáky MŠ a ZŠ Kralice n. Osl.  

vlaštovka

Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení vyučování 4.9.2023
Podzimní prázdniny 26.10. a 27.10.2023
Vánoční prázdniny 23.12.2023 - 2.1.2024
Vysvědčení a 1. pololetí 31.1.2024
Pololetní prázdniny 2.2.2024
Jarní prázdniny 12.2.2024 - 18.2.2024
Velikonoční prázdniny 28.3.2024
Hlavní prázdniny 29.6.2024 - 1.9.2024
Školní rok 2024/2025 začne 2.9.2024
vlaštovka

Projekty

ŠABLONY III

LOKOMOCE

MLÉKO DO ŠKOL

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

SAZKA OLYMPIJSKÝ BĚH

MAP OSLAVKA

ŠABLONY I

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

vlaštovka

Projekt 
Školní zahrady

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz  a  www.mzp.cz

Další informace