ZŠ a MŠ Jana Blahoslava
Kralice nad Oslavou

Historie a současnost

První škola – škola bratrská – byla založena roku 1580 českými bratry a pravděpodobné sídlo měla na tvrzi.  Kolem roku 1613 do ní docházely děti z různého sociálního prostředí a nejen z Kralic, ale i z jiných částí náměšťského panství. ​Zrušena byla po roce 1616.

Další, ale velmi kusé zprávy o školství v naší obci, pocházejí z dob třicetileté války.

Později, v důsledku tereziánských reforem, jejichž základem byl Všeobecný školní řád panovnice Marie Terezie z roku 1774, byla zřízena v Kralicích filiální škola při filiálním kostele sv. Martina, kde se dětem místních poddaných mělo dostat základního vzdělání vedle náboženství v tzv. triviu, tedy ve čtení, psaní a počtech. Triviální školy byly zřizovány o jedné či více třídách, s jedním nebo dvěma učiteli. Jaká byla škola v Kralicích, není známo, ale dá se předpokládat, že zde byla pouze jedna školní třída.

Až do roku 1793 chybí o škole záznamy. Před výstavbou školní budovy se vyučovalo v pronajaté místnosti jednoho z domů v obci.

V roce 1793 je znám jako učitel na kralické škole Václav Lichtenberg, poté Jan Stella, který vyučoval v čp. 39.

V roce 1819 byla postavena první jednotřídní škola a následně roku 1862 rozšířena na dvojtřídní. K roku 1819 se připomíná učitel Melichar Sázavský. Od roku 1832 - 1873 pak učitel Karel Svoboda.

V roce 1879 pak byla vystavěna nová dvojtřídní škola. V roce 1880 zde působil učitel František Blažek a podučitel František Horníček. 

V roce 1896 byla škola rozšířena na trojtřídní s 215 žáky.

V roce 1900 v místě působily dokonce i dvě ženy tzv. industriální učitelky. Celestýna Adamová (nar. 1863), která zde pracovala od roku 1883. a Barbora Vašková (nar. 1877), která ve škole nejen pracovala, ale i bydlela. Přítomen na škole byl i učitel Alois Němec (nar. 1875) vyučující od roku 1895. Všechno řídil pan řídící František Strnad (nar. 1869), který zde vyučoval od roku 1898.

V roce 1906 pak byla školní budova rozšířena dokonce na čtyřtřídní  s celkem 235 žáky, (i s přiškolenými z nedalekého Jakubova a Horních Lhotic).

Od 30. 8. 1987 je zahájen provoz mateřské školy v nově postavené budově na ulici V Zahradách 279. Do té doby fungovala mateřská škola v budově ZŠ.

Od roku 1988 je zřízena v budově ZŠ školní družina.

-------

Od 1. 1. 2003 je Základní škola a Mateřská škola Kralice nad Oslavou příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je obec Kralice nad Oslavou. 

Od 1. 9. 2014 nese škola nový název Základní škola a Mateřská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, po Janu Blahoslavovi.    

Základní škola jako příspěvková organizace tvoří odloučená pracoviště:

- mateřskou školu se svou jídelnou na ulici V Zahradách 279
- školní jídelnu v domě s pečovatelskou službou, DPS Pecenov 310,kde se stravují žáci ZŠ.)   

Vyučování probíhá jak v kmenových třídách vybavených interaktivními tabulemi, tak i v počítačové a jazykové učebně. 

Budova ZŠ  je vybavena interaktivními tabulemi ve všech třech třídách, výpočetní technikou v počítačové a jazykové učebně. Pro výuku tělesné výchovy je využívána cvičebna a menší školní hřiště vedle budovy školy. Součástí základní školy je školní družina.

Budova MŠ je vybavena interaktivní tabulí a novým moderním dětským nábytkem. Součástí MŠ je také školní kuchyň, kde se vaří nejen pro žáky MŠ a ZŠ Kralice n. Osl.  

vlaštovka

Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení vyučování 1.9.2022
Podzimní prázdniny 26.10. a 27.10.2022
Vánoční prázdniny 23.12.2022 - 2.1.2023
Pololetní prázdniny 3.2.2023
Jarní prázdniny 20.2.2023 - 26.2.2023
Velikonoční prázdniny 6.4.2023
Hlavní prázdniny 1.7.2023 - 3.9.2023
Školní rok 2023/2024 začne 4.9.2023
vlaštovka

Projekty

ŠABLONY III


Šablony III logo

LOKOMOCE


LOKOMOCE

MLÉKO 
DO ŠKOL

Mléko do škol

OVOCE 
A ZELENINA DO ŠKOL

Ovoce a zelenina do škol

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

T-mobile |olympijský běh

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Sazka olympijský víceboj

MAP 
OSLAVKA

logo MAP Oslavka
vlaštovka

Projekt 
Školní zahrady

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz  a  www.mzp.cz

Další informace